De Projectorganisatie

 

Grow2Work is grotendeels een vrijwilligersorganisatie. Vóór en dóór doven en slechthorenden samen op weg naar werk. Dat betekent dat Grow2Work ook een ideale manier is om enerzijds te werken aan je netwerk en anderzijds werkervaring op te doen. Hoe Grow2Work is opgezet lees je hier.

De community

De community is waar Grow2Work om draait. Grow2Work draait om jou dus. Maar Grow2Work draait ook dóór jou. Grow2Work kan niet zonder vrijwilligers en gelukkig werken er al erg veel mensen mee om Grow2Work tot een succes te maken. Met het risico dat ik mensen vergeet, hieronder een opsomming:

 • Pieter Vergeer is de vaste projectmedewerker van Grow2Work. Pieter draait projectmatig bij nagenoeg alle activiteiten mee.
 • Claire Meijer is ook projectmedewerker en daarnaast ook de workshopleidster voor de Roadshow2Work; de informatieve bijeenkomst voor dove en slechthorende leerlingen in de laatste jaren van het VSO.
 • Roos Wattel is coach en opleider. Tevens heeft Roos aan de wieg van Grow2Work gestaan.
 • De bijeenkomst "Doorbreek je grenzen" is georganiseerd door Roos Wattel (coach), Pieter Vergeer, Thijs Medendorp, Amber van Buuren en Ronald Kaijim.
 • Diverse communityleden maken de doven en slechthorenden zichtbaar middels vlogfilmpjes.
 • Er zijn enkele communityleden in opleiding om zelf de workshops te gaan verzorgen.

De stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit een divers gezelschap. Deze groep heeft als doel de projectleider scherp houden dankzij inzichten en ervaringen uit het bedrijfsleven. De stuurgroep bestaat uit:

 • Ton Mulleneers - Atos
 • Albert Wijbenga - Kentalis
 • Els Oosthoek - Waternet
 • Bert van Lith - Werkpad

De penvoerder

De FODOK (de federatie van dove en slechthorende kinderen) voert het penvoerderschap voor Grow2Work. Aangezien Grow2Work geen zelfstandige organisatie is moet een organisatie het bestuur vormen. Het bestuur van de FODOK is daarom ook het bestuur voor Grow2Work. Bestuurlijke verantwoording wordt aan dit bestuur afgelegd, de FODOK is de definitieve beslisser in de processen van Grow2Work.

De belangenorganisaties

Grow2work is een gezamenlijk project van de landelijke belangenorganisaties van doven en slechthorenden:

 • Dovenschap
 • FODOK (Federatie van Ouders van Dove Kinderen- met of zonder CI)
 • FOSS (Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en kinderen met Spraak-/taalmoeilijkheden)
 • JongerenCommissie (Stichting Belangen Nederlandse Dove Jongeren)
 • NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden)
 • SH-Jong (Organisatie voor Slechthorende Jongeren)
 • Stichting Plotsdoven

De Projectleider

Ine Klosters is de projectleider van Grow2Work. Eind 2019 moet Grow2Work op eigen benen staan en dan zal er geen projectleder meer nodig zijn in deze vorm.

 

© webcreatie: Webmakers4u.nl