Met de Participatiewet is er 1 regeling gekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Wajong. Het kabinet heeft met werkgevers- en werknemersorganisaties een banenafspraak gemaakt. Hebt u meer dan 25 werknemers in dienst? Dan moet u een percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst nemen. Dat heet het quotum arbeidsbeperkten.

Hier leest u meer over de Participatiewet