Sharon Fles (Zelfstandig ondernemer bij Sharon Projects and Events) heeft  in het kader van haar afstudeeropdracht Ondernemen & Innoveren aan de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming aan de Hogeschool van Amsterdam een onderzoek voor  studentendecanen van de Hogeschool van Amsterdam uitgevoerd. De concrete onderzoeksvraag is: “Hoe kunnen studentendecanen van de Hogeschool van Amsterdam de studieloopbaan van studenten met een auditieve beperking ondersteunen, dusdanig dat zij hun studie succesvol kunnen afronden?”.

Het onderzoeksrapport is hier te lezen: Onderzoeksrapport Sharon Fles beroepsproduct