Vrijdag 20 november organiseerde Grow2work het symposium ‘Groeien naar succes!’ op het hoofdkantoor van de ABN Amro op de Gustav Mahlerlaan 10 te Amsterdam Zuid.

Er was een boeiend programma met sprekers als PvdA kamerlid John Kerstens, PwC leidinggevende André Mikkers, dove en slechthorende rolmodellen Lieke van Schooten en Renske Holwerda. En tot slot Caroline van Dijk van Direct Yourself! Het symposium werd voorgezeten door Roelof Eleveld die in het dagelijks leven directeur van Inholland Hogeschool is en daarnaast is hij ook voorzitter van NVVS Rotterdam.

Het symposium werd geopend met een presentatie over Grow2work door Inge Doorn en Roos Wattel. Grow2work heeft de afgelopen vier jaar ruim dertig informatieve bijeenkomsten georganiseerd waarin het thema ‘werk’ centraal staat. Sinds een jaar is er ook een levendige online community op Facebook, dat inmiddels ruim 450 leden heeft. Het uitwisselen van kennis en ervaringen staat centraal bij Grow2work en we hebben gemerkt dat de Grow2work communityleden elkaar steeds verder naar een hoger niveau tillen. Begin dit jaar heeft Grow2work ook een onderzoek uitgevoerd door middel van een enquête. Daarover komt er nog apart bericht op deze website.

Afgelopen vrijdag zijn er inzichten vanuit verschillende invalshoeken gedeeld. Normaal gesproken is er vaak een kloof tussen werkgevers en werkzoekenden. Er wordt apart van elkaar gesproken over hoe het zou moeten gaan. Tijdens het Grow2work symposium waren er deelnemers uit verschillende achtergronden aanwezig: dove en slechthorende werkzoekenden, werkgevers, arbeidsreïntegratiebedrijven, politici, doven en slechthorenden met een baan. Het symposium werd afgesloten met een pittige paneldiscussie waarin er stellingen als “doven en slechthorenden zijn onvoldoende voorbereid op het participeren in een reguliere werkomgeving”, “De Participatiewet draagt niet bij aan een verbeterde werkgelegenheid voor doven en slechthorenden”, “De overheid investeert te veel in het UWV en de gemeenten en te weinig in het empoweren van dove en slechthorende werkzoekenden” werden besproken.

Het werd duidelijk dat er soms verschillende perspectieven zijn: werkgevers willen graag denken vanuit de kracht van de werknemer, maar er zijn ook echt dingen waar er rekening mee moet worden gehouden. Sommige dove en slechthorende werkzoekenden hebben er moeite mee om zijn eigen leven te sturen en het beste uit zichzelf te halen. Het is duidelijk geworden dat het belangrijk is om een goed passend aanbod te creëren en dove/slechthorende werkzoekenden handvatten aan te reiken om werk te vinden én te behouden. Grow2work werd veelvuldig genoemd als een heel fijn middel hierin. Dat vonden wij leuk om te horen!

Na afloop was er een borrel met lekkere hapjes en drankjes. Er was ook een Meet & Greet met Onbeperkt aan de Slag. Helaas kwam dit niet zo goed tot zijn recht, doordat de werkgevers en werkzoekenden door elkaar in de borrel liepen. De volgende keer zullen we ze wat herkenbaarder maken of een duidelijke locatie aanwijzen. Desondanks is er volop ‘informeel’ genetwerkt en zijn er interessante gesprekken gevoerd. Tot slot ging iedereen naar huis met een felblauwe Grow2work goodiebag! Daarin zat een heuse Grow2work Magazine, een poster met 10 communicatietips voor op de werkvloer, een foldertje met tips voor werkgevers én doven/slechthorenden, een blauwe Grow2work pen met een opgestoken duim.

Grow2work heeft genoten van deze inspirerende dag en wil iedereen van harte bedanken voor de komst en de actieve deelname!

Alle foto’s van het symposium zijn te bekijken in dit Facebook foto-album.