Grow2Work is continue in gesprek met werkgevers en werkgeversorganisaties (zie ook de vacatures die hieruit ontstaan). Steeds volgt de vraag: “waar woont jullie doelgroep en wat zoeken ze voor werk?”. Dan kunnen werkgevers concreet kijken wie ze kunnen gebruiken in de organisatie. Om die reden zijn we gestart met een inventarisatie. Al snel bleek dat deze inventarisatie ook handig is als wij bij deze gesprekken makkelijk kunnen zien wie we misschien mee kunnen nemen als ervaringsdeskundige. Bij het eerste gesprek waarbij we iemand uit de inventarisatie hebben meegenomen werd meteen gevraagd of deze persoon een CV wilde achterlaten en men gaat voor hem op zoek naar werk. Vul de inventarisatie dus ook in! En vraag je dat jouw netwerk ook te doen? Delen wordt dus op prijs gesteld! https://goo.gl/forms/4hxAlEDsWu9zzDel1