Best practices

Nieuws

Participatiewet en banenafspraak

Met de Participatiewet is er 1 regeling gekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Wajong. Het kabinet heeft met werkgevers- en werknemersorganisaties een...

Films

Technische mogelijkheden en tips

Oproep aan werkgevers

  • Wilt u infomatie over de inzet van doven of slechthorenden op uw werkvloer?
  • Wilt u een inspirerende presentatie van een dove of slechthorende op uw bijeenkomst?
  • Wilt u Grow2Work steunen?
  • Heeft u vragen aan ons?

Vul dan het formulier hier in:

Formulier oproep werkgevers

Expertise en ondersteuning

Werkpad

Wilt u invulling gaan geven aan het MVO-beleid binnen uw organisatie? Vraagt u zich af wat de banenregeling en Quotumwet voor u betekent? Bent u op zoek naar meer innovatief vermogen en creativiteit binnen uw onderneming? Dan is Werkpad uw...

Oranje Fonds

ProjectYou2Work wordt gefinancierd vanuit het Oranje Fonds, dit in het kader van het programma ‘Meer Kansen Voor Jongeren’.  Lees hier meer over de verschillende projecten van het Oranje Fonds: www.oranjefonds.nl/jongeren.

© webcreatie: Webmakers4u.nl