Best practices

Nieuws

Participatiewet en banenafspraak

Met de Participatiewet is er 1 regeling gekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Wajong. Het kabinet heeft met werkgevers- en werknemersorganisaties een...

Films

Technische mogelijkheden en tips

Oproep aan werkgevers

  • Wilt u infomatie over de inzet van doven of slechthorenden op uw werkvloer?
  • Wilt u een inspirerende presentatie van een dove of slechthorende op uw bijeenkomst?
  • Wilt u Grow2Work steunen?
  • Heeft u vragen aan ons?

Vul dan het formulier hier in:

Formulier oproep werkgevers

Expertise en ondersteuning

Werkpad

Wilt u invulling gaan geven aan het MVO-beleid binnen uw organisatie? Vraagt u zich af wat de banenregeling en Quotumwet voor u betekent? Bent u op zoek naar meer innovatief vermogen en creativiteit binnen uw onderneming? Dan is Werkpad uw...

© webcreatie: Webmakers4u.nl