Best practices

Gelijkwaardige telefonie voor doven en slechthorenden

In het februarinummer van het magazine CustomerFirst vertelt Pascal Ursinus over Signcall en de dienstverlening van het callcenter van de Berengroep. Vanuit het tolkcentrum bemiddelen tolken gebarentaal gesprekken tussen doven en horenden voor KPN Teletolk. Lees hier...

Nieuws

Participatiewet en banenafspraak

Met de Participatiewet is er 1 regeling gekomen voor mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Wajong. Het kabinet heeft met werkgevers- en werknemersorganisaties een...

Films

Technische mogelijkheden en tips

Oproep aan werkgevers

  • Wilt u infomatie over de inzet van doven of slechthorenden op uw werkvloer?
  • Wilt u een inspirerende presentatie van een dove of slechthorende op uw bijeenkomst?
  • Wilt u Grow2Work steunen?
  • Heeft u vragen aan ons?

Vul dan het formulier hier in:

Formulier oproep werkgevers

Expertise en ondersteuning

Werkpad

Wilt u invulling gaan geven aan het MVO-beleid binnen uw organisatie? Vraagt u zich af wat de banenregeling en Quotumwet voor u betekent? Bent u op zoek naar meer innovatief vermogen en creativiteit binnen uw onderneming? Dan is Werkpad uw partner! Werkpad is een...

© webcreatie: Webmakers4u.nl