Het Doel van Grow2Work

 

Grow2Work heeft als groot doel een gelijkwaardige arbeidsmarkt participatie. Dat klinkt leuk, maar wat is daar dan allemaal voor nodig?

Dat is natuurlijk een heel ambitieus doel, maar dat mag geen reden zijn dit niet na te streven. Om het behapbaar te houden hebben we het doel opgedeeld in subdoelen. En we behalen deze subdoelen door een aantal middelen:

Concreet:

Als we in 2018 het volgende voor elkaar krijgen zijn we trots:

 • Over 3 jaar is de problematiek meetbaar dankzij aangepaste regelgeving, diverse onderzoeken en een daaruit ontstane monitor. Zoals:
  • Onderzoek UWV
  • Onderzoek onderwijs
  • Onderzoek effectiviteit jobcoach
 • In 2018 zijn er 10 werkgevers die een dove/slechthorende medewerker aangenomen. In 2019 zijn dat er 15
 • In 2018 zijn er daarnaast 10 werkgevers die hebben aangegeven bij de eerst volgende sollicitatieronde een dove/slechthorende uit te nodigen. In 2019 zijn dat er 15
 • In 2018 hebben daarnaast 10 doven/slechthorenden werk gevonden. In 2019 zijn dat er 20

Dat klinkt natuurlijk prima, maar wat gaan we er concreet voor doen?

Over 3 jaar is de problematiek meetbaar dankzij aangepaste regelgeving, diverse onderzoeken en een daaruit ontstane monitor

 • Onderzoek UWV & gemeentes naar verhouding van processen bij doven en slechthorenden Hiervoor moeten wetswijzigingen plaatsvinden
 • Onderzoek onderwijs – waar zitten dove en slechthorende studenten op school, hoe stromen ze uit, hoe is de begeleiding
 • Onderzoek effectiviteit jobcoach – Hoe veel bereiken de jobcoaches en re-integratiebureaus daadwerkelijk? Wat is het effectiviteitsratio? Hoe kan het beter (met succesvoorbeelden)?
 • Deze onderzoeken worden daar waar mogelijk uitgevoerd door doven en slechthorenden zodat zij werkervaring opdoen en het netwerk verbreden

In 2018 zijn er 10 werkgevers die een dove/slechthorende medewerker aangenomen. In 2019 zijn dat er 15. Daarnaast zijn er in 2018 10 werkgevers die hebben aangegeven bij de eerst volgende sollicitatieronde een dove/slechthorende uit te nodigen. In 2018 zijn dat er 15.

 • Werkgevers bijeenkomsten over de kansen en mogelijkheden van doven en slechthorenden bij regionale VNO NCW bijeenkomsten, ondernemers netwerkbijeenkomsten
 • Informatie bijeenkomsten bij culturele evenementen (bijv leeuwarden culturele hoofdstad) organiseren
 • Van de dove en slechthorende werkzoekenden moet een one-page-overview aanwezig zijn -> denk aan oude kaartenbak bij arbeidsbureaus
 • Inspiratiefilms over arbeid/auditieve uitdagingen -> goede voorbeelden
 • Deze activiteiten worden daar waar mogelijk uitgevoerd door doven en slechthorenden zodat zij werkervaring opdoen, zichtbaar zijn bij werkgevers en het netwerk verbreden

In 2018 hebben daarnaast 10 doven/slechthorenden werk gevonden. In 2019 zijn dat er 20.

 • Bijeenkomsten LinkedIn
 • Bijeenkomsten weerbaarheid
 • Bijeenkomsten presentatietechnieken
 • Bijeenkomsten sollicitatietraining (brief, cv en gesprekken)
 • Opleiding van 10 workshopleiders (on-the-job)
 • Bijeenkomst “plannen maken en jezelf verkopen”
 • Voor workshopleiders zijn door het UWV voor het doelgroepenregister informatie specialist “opgeleid”
 • Het UWV heeft dienstverlening die ingericht is voor (en door) slechthorenden en doven
 • Zichtbaarheid vergoten dankzij incidentele activiteiten zoals het dovenrestaurant
 • Deze activiteiten worden daar waar mogelijk uitgevoerd door doven en slechthorenden zodat zij werkervaring opdoen en het netwerk verbreden

© webcreatie: Webmakers4u.nl