Grow2work bijeenkomst

Wat is Grow2work?

Grow2work is een een community van werkende en werkzoekende doven en slechthorenden. Grow2work is bedoeld als een platform waar mensen ervaringen en tips rondom werk kunnen uitwisselen. Dit kan zowel online als offline. Grow2work heeft een online community op Facebook en organiseert regelmatig interessante bijeenkomsten.Tijdens deze bijeenkomsten kun je elkaar live ontmoeten en zie je inspirerende verhalen van elkaar. Ook is er altijd een gastspreker of een creatieve sessie waardoor je altijd met nieuwe ideeën, ervaringen of kennis naar huis gaat.

Grow2work is een gezamenlijk project van de landelijke belangenorganisaties van doven en slechthorenden:

  • Dovenschap
  • FODOK (Federatie van Ouders van Dove Kinderen- met of zonder CI)
  • FOSS (Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en kinderen met Spraak-/taalmoeilijkheden)
  • JongerenCommissie (Stichting Belangen Nederlandse Dove Jongeren)
  • NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden)
  • SH-Jong (Organisatie voor Slechthorende Jongeren)
  • Stichting Plotsdoven

Eind 2011 werd een subsidie toegekend voor het project ‘Grow2work’. Het project loopt tot eind 2015. Roos Wattel en Inge Doorn werken samen aan dit project.